تحقیق بررسی جرایم رشاء و ارتشاء در نظام کیفری ایران

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
چکيده :
رشا و ارتشاء از جرائم عمدي مطلق هستند و به اجماع فقهاء شيعه و سني از محرمات محسوب مي شوند. قانون مجازات اسلامي در تمامي موارد از نظر مشهور فقهاء شيعه پيروي كرده و در مواردي قانونگذار عبارات فقهاء را عيناً در قانون آورده است. بسياري از فقهاء شيعه و اكثريت فقهاء مذاهب چهارگانة اهل سنت بذل مال به عامل حكومتي را طي شرايطي از مصاديق رشوه و حرام دانسته اند، چه به صورت مستقيم مال الرشوه پرداخت شود و يا در قالب معاملات صوري انجام پذيرد. اگرچه بذل رشوه توسط راشي مضطر براي احقاق حق خود جايز است، اما ارتشاء و عمل رائش مطلقاً حرام است و مرتشي ضامن مال الرشوه است و سبب اين ضمان قبض به عقد فاسد است. در فقه مجازاتي براي عاملين رشوه تعيين نشده و مجازاتهايي كه در قانون مجازات اسلامي آمده از قبيل تعزيرات شرعي است كه بنا به صلاحديد حاكم تعيين مي شود. قانون مذكور به تبعيت از قول مشهور فقهاء، تنها به رشوه مالي اشاره دارد و نيز رشوه در قالب معاملات صوري را از مصاديق رشوه دانسته است. براي ارائه راهكار هايي جهت كاهش رشوه بايد دانست كه رشا و ارتشاء علت نيستند بلكه معلول عوامل متعددي هستند كه مي توان با شناخت تفصيلي آنها راهكار هايي علمي و عملي ارائه نمود. نگارنده با بررسي اين عوامل، راهكارهایی براي مهار اين جرم ارائه نموده كه بيشتر آنها جنبه پيشگيري دارند، زيرا پيشگيري همواره مقدم بر درمان است.

فهرست :
چکيده
مقدمه:
1- بیان مسئله:
2- اهدف تحقیق:
3- سؤالات تحقیق:
4- فرضیه ها:
5- پیشینه ی تحقیق:
6- روش تحقیق:
7- ساماندهی موضوع:
فصل اول:
کلیات
مبحث اول: تعاریف
گفتار اول: رشوه
الف ) معنای اصطلاحی
ب ) ترمينولوژي حقوق
ج ) معنای لغوی
تعريف رشوه از نظر لغوي:
د ) تعریف حقوقی
گفتار دوم : ارتشاء
الف ) معنای اصطلاحی
ب ) ترمينولوژي حقوق
ج ) معنای لغوی
د ) تعریف حقوقی
مبحث دوم: مبانی جرم انگاری رشوه
گفتار اول: کتاب
گفتار دوم: سنت (احاديث و روايات)
گفتار سوم: اجماع (نظرات فقها)
4ـ شهيد ثاني(ره) در روضه فرموده اند:
گفتار چهارم: عقل
مبحث سوم: علل و انگیزه های رشوه خواری
گفتار اول: ضعف باورهای دینی
گفتار دوم: بررسي علل رشوه از منظر اقتصادي
گفتار سوم: بررسي علل رشوه از منظر روانشناسي
گفتار چهارم: بررسي علل رشوه از منظر اجتماعي
مبحث چهارم: نگرش تاریخی و سیر قانونگذاری رشوه
گفتار اول: نگرش تاریخی رشوه
گفتار دوم: سیر قانونگذاری رشوه
الف: قوانین جزایی قبل از انقلاب
ب: قوانین جزایی بعد از انقلاب
فصل دوم:
مقایسه ی تطبیقی رشاء و ارتشاء
مبحث اول: ارکان تشکیل دهنده ی رشاء
گفتار اول: عنصر مادی
گفتار دوم: عنصر معنوی
گفتار سوم: عنصر قانونی
مبحث دوم: ارکان تشکیل دهنده ی ارتشاء
گفتار اول: عنصر مادی
گفتار دوم: عنصر معنوی
گفتار سوم: عنصر قانونی
فصل سوم:
مجازات جرایم رشاء و ارتشاء
مبحث اول: شروع به جرم جرایم رشاء و ارتشاء
گفتار دوم: عنصر معنوی
گفتار سوم: عنصر قانونی
فصل سوم:
مجازات جرایم رشاء و ارتشاء
مبحث اول: شروع به جرم جرایم رشاء و ارتشاء
مبحث دوم: مجازات مرتکبان رشاء و ارتشاء
گفتار اول: مجازات راشی
گفتار دوم: مجازات مرتشی
گفتار سوم: مجازات واسطه ی ارتشاء
مبحث سوم: موارد خاص رشاء و ارتشاء و جرایم مرتبط با آنها
6- اخذ رشوه از سوي پزشك براي دادن گواهي خلاف واقع ( ماده 539 ق.م.ا.)
نتيجه گيري و ارائه راهکار
منابع و مآخذ

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 61 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 35

حجم فایل:88 کیلوبایت

 قیمت: 15,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب Word و قابل ویرایش