تحقیق تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری
قسمتی از متن :
صورتهاي مالي يك شركت شامل : تراز نامه ، صورت حساب و سود و زيان ، صورت سود و زيان جامع و صورت گردش جريان وجوه نقد م يباشد كه به آنها صورتهاي مالي اساسي نيز مي گويند. تراز نامه بيانگر وضعيت مالي يك شركت د ريك مقطع زماني معين است، اين گزارش از يكسو بيانگر مصارف و از سوي ديگر بيانگر منابعي است كه براي مصارف بكار گرفته شد هاست. مصارف در تراز نامه كه همان دارائيها است شمامل : 1- دارايي جاري (وجوه نقد – سرمايه گذاري كوتاه مدت ، حسابها و اسناد دريافتي ، موجودي كالا و سپرد هها و پيش پرداختها است.

فهرست:
صورتهاي مالي
ترازنامه
منابع شامل : بدهي ها و حقوق صاحبان سهام است.
حقوق صاحبان سهام + بدهي ها = دارايي ها
تراز نامه يك شركت به شرح زير است :
صورت حساب سود (زيان)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته - فروش = سود ناويژه
هزينه عملياتي – سود ناويژه = سود عملياتي
صورت سود و زيان جامع
موجودي كالا در پايان دوره – خريد + موجودي كالا ابتداي دوره = بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
گردش حساب سود (زيان) انباشته
صورت جريان وجوه نقد
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
صورتهاي مالي استاندارد شده
صورتهاي مالي با مقايس مشترك
صورتهاي مالي براساس سال پايه
تجزيه و تحليل نسب تهاي مالي
نسبت هاي نقدينگي
نسبت هاي فعاليت (كارايي)
نسبت گردش كالا
متوسط دوره گردش موجودي كالا
دوره وصول مطالبات
گردش حسابهاي دريافتني
نسبت هاي اهرمي
نسبت بدهي
نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام
ضريب مالكانه
نسبت توان پرداخت بهره
نسبت پوشش نقدي بهره
نسبت هاي سودآوري
نسبت سود به فروش (نسبت حاشيه سود خالص)
نسبت حاشيه سود ناخالص
بازده دارايي
قدرت كسب سود دارايي ها
سود آوري هر سهم بر مبناي ارزش بازار
بازده نقدي
بازده قيمت سهم
بازده كل سهام
نسبت هاي ارزش بازار
نسبت قيمت به سود هر سهم
نسبت ارزش بازار سهم به ارزش دفتري آن
 تجزيه و تحليل نسب تها به روش « دوپونت »
تغيير در نسب تهاي مالي
عمليات در حوزه دارايي جاري و دارايي ثابت
 عمليات در حوزه « دارايي جاري و بدهي جاري »
 عمليات در حوزه « دارايي جاري » و « حقوق صاحبان سهام »
عمليات در حوزه حقوق صاحبان سهام
عمليات در حوزه دارايي جاري
محدوديت ها در تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 614 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 18

حجم فایل:440 کیلوبایت

 قیمت: 8,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب PDF