فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

مقایسه تطبیقی جعل و کلاه برداری در حقوق ایران و انگلستان

مقایسه تطبیقی جعل و کلاه برداری در حقوق ایران و انگلستان

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نگاهی به تاریخ زبان و ادبیات عرب از عصر جاهلیت تا نزول وحی

نگاهی به تاریخ زبان و ادبیات عرب از عصر جاهلیت تا نزول وحی

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق حكم قتل در مقام دفاع از ناموس

تحقیق حكم قتل در مقام دفاع از ناموس؛ چکیده: يکي ديگر از تعرضات ناحقي که از نظر قانونگذار، دفاع در مقابل آن مانند دفاع از نفس با اجتماع شرايطي مشروع و جايز شمرده شده، دفاع از عرض يا ناموس است. در بيان مفهوم حقوقي اصطلاح عرض و ناموس که ظاهراً قانونگذار آنها را مترادف به کار برده است در قانون مجازات ا

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق توهين به مقدسات اسلام در محدوده مطبوعات

تحقیق توهين به مقدسات اسلام در محدوده مطبوعات؛ چكيده: اهانت به مقدسات اسلام، يكي از عناوين مجرمانه است كه درماده513 قانون مجازات اسلامي به عنوان يك جرم عمومي پيش بيني شده است ومي توان آن را جزء جرايم ديني ومذهبي دانست زيرادرفصل بيان شده كه عموما چهره ديني جرم مورد توجه بوده است ( فصل دوم از كتاب پنج

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه پولشويي

پایان نامه پولشويي؛ چكيده: جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه بزه ديدگي زنان

پایان نامه بزه ديدگي زنان (مطالعه موردي ايران و افغانستان)؛ چکیده: ظهورجنبش های بزه دیده شناسی در دهه های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان«حمایت از بزه دیدگان» مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گسترۀ مبانی مستحکم و ارزشی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق قاعده حرز در جرم سرقت مستوجب حد

تحقیق قاعده حرز در جرم سرقت مستوجب حد؛ مقدمه: از شروطي كه براي قطع يد سارق متذكر شده اند، محرز بودن مال مسروقه است. به عبارت ديگر در سرقت حد قطع دست اجرا نمي شود مگر اينكه مال مسروقه را حرز خارج شده باشد. از اين رو مي توان از آن با استفاده از روايات و با تعبير ( لا قطع الافي حرز ) به مثابه يك قاعده

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق رشد عقلاني و حقوق جنايي

تحقیق رشد عقلاني و حقوق جنايي؛ چكيده: در ساختار سنتي حقوق جنائي تعامل تابعان اين شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوي آن، كه به تبيين ‏جرائم و مجازاتها مي پردازند، تنها در قلمرو مسئوليت كيفري مورد توجه قرار مي گيرد. در حالي كه اگر جوهره مسئوليت فرد را توانايي ‏ادراكي او بدانيم و بپذيريم كه ميزان ا

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله اصل تناظر در آیین دادرسی ایران

مقاله اصل تناظر در آیین دادرسی ایران؛ چکیده: اصل تناظر یکی از اصول مسلم و کاربردی در ایین دادرسی مدنی میباشد که نشات گرفته از دو عبارت "طرف دیگر را بشنو" و" هیچکس نمیتواند در دعوای خود قاضی باشد " است. این اصل چنان بدیهی و طبیعی است که نیاز به تصریح قانونی ندارد. بدون توجه به این اصل داد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی