فایل های دسته بندی علوم پزشکی - صفحه 1

گزارش بهداشت حرفه اي

عوامل زيان آور در محيط كار

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عوامل زيان آور در شغل رفتگران شهرداري

عوامل زيان آور فيزيكي شيميايي ارگونومي بيولوژيكي كه رفتگران عزيز در مواجهه با آن هستند و راهكار هاي كنترلي

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مديريت پسماند

سيستم مديريت زيست محيطي

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حركات اصلاحي

حركات اصلاحي و توان بخشی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قلب و عروق و پیشگیری از بیماری های مربوط به آن

قلب و عروق و پیشگیری از بیماری های مربوط به آن

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه پردازش تصویر: تشخیص چهره

تشخیص چهره به کمک تحلیل رنگ پوست،

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی