فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

تحقیق درمورد خلاقیت

دانلود تحقیق درمورد خلاقیت:در رویكردی عمومی، نگاه به خلاقیت، منظری توسعه مدارانه و جهتگیری اثربخش را به همراه دارد. خلاقیت از دیرباز عنصری تماماً ذاتی و نهادینه شده و تقریباً موروثی قلمداد شده ولی آنچه كه امروز به عنوان نگرش خلاقانه، طراحی خلاقانه، استعداد خلاق و بیشتر از همه تفكر خلاق موسوم است، پا

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تقلب هاي دانشگاهي

دانلود تحقیق در مورد تقلب هاي دانشگاهي:امروزه تقريباً درتمام مراكز آموزشي دنيا تقلب به صورت يك معضل آموزشي درآمده است.اين مقاله به بررسي علل بروز تقلب ونحوه برخورد با آن دردانشگاه هاي آمريكامي پردازد. جيمزكارگ تيلور ، استاد دانشگاه آريزونا ،از تقلب هاي زيادي كه دركلاس درس او- تاريخ موسيقي جاز- صورت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسي اختلالات گفتاري دانش آموزان ابتدايي

تحقیق بررسي اختلالات گفتاري دانش آموزان ابتدايي :تحقيق حاضر با هدف مطالعه ميزان اختلالات گفتاري در دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر نيشابور انجام شده است كه جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان پايه اول ابتدايي شهر نيشابور تشكيل مي دهند كه به روش نمونه گيري تصادفي از 10 مدرسه مختلف نمونه اي به

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار

دانلود پایان نامه درمورد تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار:در چند دهه اخير مسأله ارتباط بين برخي ازويژگيهاي شخصيتي و بزهكاري بسيار پژوهشگران را متوجه خود كرده است ولي اگر بزهكاري از زواياي متفاوت بررسي كنيم خواهيم ديد كه بحث ريشه اي تر در اين زمينه مطالعات عميق بر نظامهاي ارزشي اين افراد و مؤلفه هاي

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق راههای رابطه برقرار کردن بین سواد آموز و آموزشیارو کاهش اضطراب درمورد سواد آموز دوره مقدماتی

دانلود تحقیق راههای رابطه برقرار کردن بین سواد آموز و آموزشیارو کاهش اضطراب درمورد سواد آموز دوره مقدماتی :اضطراب يكي از پديده هاي بزرگ قرن بيستم و بيست و يكم است بطوريكه اگر شدت يابد منجر به كاهش عملكرد فرد مي شود و به عنوان يك اختلال مطرح مي گردد. اين تحقيق كه بصورت مطالعه موردي روي يكي از سواد آ

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ناتواني هاي يادگيري و مشكلات در تشخيص و درك بينائي

دانلود تحقیق درمورد ناتواني هاي يادگيري و مشكلات در تشخيص و درك بينائي:اگرچه نوزادان از همان بدو تولد قدرت بينايي دارند ولي بسيار نزديك بين هستند. تيزي حس بينايي نوزادان در بدو تولد بين 200/20 تا 400/20 است كه نشان مي دهد تقريباً تا 6 متري خودشان را مي بينند. اين در حالي است كه بچه هاي بزرگسال تر با

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی ارتباط جنسی پیش از ازدواج

دانلود تحقیق بررسی ارتباط جنسی پیش از ازدواج :ارتباط جنسی پیش از ازدواج ( درگوشی های مشاور با دختران و پسران) در این مقاله به بررسی روابط جنسی پيش از ازدواج می پردازم. اينکه نگرش گروه های مختلف به اين عمل چيست و اينکه داشتن اين رابطه چه نتايج مثبت و منفی می تواند در زندگی آينده فرد داشته باشد؟ لازم

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آدلر و نظریه های روانشناسی فردی

دانلود تحقیق درمورد آدلر و نظریه های روانشناسی فردی:آدلر معمولا به عنوان نخستين پيشگام گروه روانشناسي اجتماعي در روانكاوي تلقي مي شود، زيرا در 1911 از فرويد جدا شد. او نظريه اي را تدوين كرد كه " علايق اجتماعي " در آن نقش عمده اي را ايفا مي كنند ، و او تنها روانشناسي است كه يك گروه چهارنفري تشكيل داد

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی عوامل روزمرّه در كنترل غريزه جنسي

دانلود تحقیق درمورد بررسی عوامل روزمرّه در كنترل غريزه جنسي:علاوه بر عواملي كه در كنترل غريزة جنسي و تسكين شهوت بحث شد، از طريق «تغذيه»، «ورزش» و ساير عوامل روزمرّه نيز، مي توان به مبارزه با اين غريزه برخاست.جواناني كه فعلاً زمينة ازدواج ندارند، بايد از بي كاري دوري گزينند،و به هر وسيله اي كه باشد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی