فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

کتاب دوم آموزش غیر حضوری کارشناسی قانون جذب با ان ال پی

نویسندگان کتاب دکتر احمد حلت و مهندس فرامرز کوثری نویسنده مجله موفقیت اند و در مورد کاربرد اثر بخش قانون جذب با کمک تکنیک های تغییر ذهن ان ال پی آموزش می دهند.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موزیک های تحریک دوسویه مغز EMDR

با موزیک های EMDR فشار و تنش و استرس ها به یکباره از روی مغز برداشته می شوند و فرد سریعا آرام می شود.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اول آموزش غیر حضوری کارشناسی قانون جذب با ان ال پی

نویسندگان کتاب دکتر احمد حلت و مهندس فرامرز کوثری نویسنده مجله موفقیت اند و در مورد کاربرد اثر بخش قانون جذب با کمک تکنیک های تغییر ذهن ان ال پی آموزش می دهند.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تست شخصیتی-شغلی هالند

این تست به شما می گوید که شخصیت شما مناسب چه کاری است

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تست شخصیتی BMTI

سنجش شخصیت شما به وسیله تست معتبر MBTI

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال بررسی مشکلات روانی اجتماعی نوجوانان بسرپرستی بهزیستی درمقایسه نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارتباط تصویری

رفتار هر انسان با انسان های دیگر برای رساندن مقصود خود چه بوسیله نمادها چه بصورت اشارات و بچه بصورت کلام ارتباط نامیده می شود .

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب الکترونیکی راز جذب خواسته ها وآرزوها

راز رسیدن به خواسته ها وآرزوها درکمتری زمان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی