فایل های دسته بندی خدماتی و آموزشی - صفحه 10

کسب و کار خانگی موسسه تبلیغاتی

معرفی کسب و کار خانگی موسسه تبلیغاتی، در این طرح، چگونگی راه اندازی یک کسب و کار خانگی با درآمد مناسب، بطور کامل تشریح و مورد بررسی قرار گرفته است.

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کسب و کار خانگی منشی گری و پشتیبانی اداری

معرفی کسب و کار خانگی منشی گری و پشتیبانی اداری، در این طرح، چگونگی راه اندازی یک کسب و کار خانگی با درآمد مناسب، بطور کامل تشریح و مورد بررسی قرار گرفته است.

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کسب و کار خانگی طراحی سایت

معرفی کسب و کار خانگی طراحی سایت، در این طرح، چگونگی راه اندازی یک کسب و کار خانگی با درآمد مناسب، بطور کامل تشریح و مورد بررسی قرار گرفته است.

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کسب و کار خانگی متصدی شبکه

معرفی کسب و کار خانگی متصدی شبکه، در این طرح چگونگی راه اندازی یک کسب و کار خانگی درآمد زا بطور کامل تشریح و مورد بررسی قرار گرفته است.

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کارآفرینی تاسیس آموزشگاه حسابداری

مقدمه: آنچه كه رايانه را اهميتي بيش از اين مي بخشد نقش آن در ارتباطات وانتقال درياي عظيمي از اطلاعات گوناگون است .هر چه زمان ميگذرد حجم اطلاعاتي كه انسان با آن سر و كار دارد بيشتر و بيشتر مي شود و كمبود رايانه در زندگي و جامعه نيز بيشتر مي شود. روند تفسير و تحولات در جامعه امروزي آنچنان سريع و ...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کارآفرینی تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی

مقدمه: كودكان سرمايه هاي ارزشمند و سازنده آينده جامعه هستند. آموزش و پرورش در دوره كودكي كه زمان شكل گيري شخصيت و ايجاد عادات مختلف و پيشگيري از بروز مشكلات است. آينده فرد و جامعه را بنايي نهد و مسير حركت مملكت را مشخص مي سازد. توجه به مسائل و مشكلات كودكان باعث پيشرفت و ترقي جامعه مي شود و غفلت ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی آموزشگاه علوم کامپیوتر

طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) آموزشگاه علوم رایانه با ظرفیت 2500 هنر جو در سال که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مقدمه: افزايش روزافزون كاربرد رايانه در عصر حاضر، منجر به ورود آن به حريم زندگي روزمرة افراد شده است. چنانكه امروزه بكارگيري كامپيوتر در زندگي عادي تنها معطوف به ...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی آموزشگاه علمی آزاد

طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) آموزشگاه علمی آزاد که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مقدمه: رشد سريع جمعيت در دهه هاي 1350 و 60 موجب تغيير در ساختار جمعيتي كشور گشته است به گونه اي كه جمعيت ايران تبديل به جوان ترين جمعيت در ميان ملل جهان شده است. در عين حال اين موضوع موجب بروز ...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی آموزشگاه ساخت گل چینی

طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) آموزشگاه ساخت گل چینی که توسط کارشناسان متخصص نگارش و جمع آوری شده است. مقدمه: عدم توجه كافي به مبحث آموزش هنر و كار دستي در نظام آموزشي كشور از يك سو و اوقات فراغت نوجوانان و جوانان كه پيامد تعطيلات درازمدت مدارس و دانشگاهها در فصل تابستان است و از مهم ترين فرصت..

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی