فایل های دسته بندی دانش آموزی - صفحه 5

راهنمای تجزیه یا تحلیل صرفی کلمات عربی

راهنمای تجزیه یا تحلیل صرفی کلمات عربی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنمای ترکیب یا اعراب

راهنمای ترکیب یا اعراب کلمات عربی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قواعد و ترجمه متن درسهای عربی پیش دانشگاهی 2

قواعد و ترجمه درسهای عربی پیش دانشگاهی 2

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قواعد و ترجمه متن درسهای عربی پیش دانشگاهی 1

قواعد و ترجمه درسهای عربی پیش دانشگاهی 1

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قواعد و ترجمه درسهای عربی سوم انسانی

قواعد و ترجمه درسهای عربی سوم انسانی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قواعد و ترجمه درسهای عربی سوم تجربی ریاضی

قواعد و ترجمه درسهای عربی سوم تجربی ریاضی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات تستی علوم با پاسخ تشریحی

سوالات تستی علوم هفتم وهشتم بخش شیمی تیزهوشان با پاسخ تشریحی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بروشور آشنايي با شغل پرستاري

براي آشنايي با مشاغل- درس برنامه ريزي تحصيلي و شغلي؛ مقدمه: پرستاري به معناي مراقبت کردن از بيمار است» تا حدودي درست مي باشد البته مراقبت تنها شامل تزريق يا پانسمان نمي شود بلکه با گذشت زمان و با پيشرفت علم و تکنولوژي، مراقبت پرستاران نيز علمي تر و پيچيده تر است و پرستاري در حال حاضر يک رشته ي علمي

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی